Kei Orkest

Kei Orkest


Geluid maken op een muziekinstrument levert niet vanzelfsprekend muziek op.
Muziek wordt het pas als je met dat geluid verbinding weet te maken, met jezelf en met de luisteraar.
Alle facetten van muziek kunnen resoneren met hoe je beweegt, hoe je hart klopt, hoe je spreekt, hoe je je voelt, etc. Kortom hoe je functioneert.
Erg fascinerend eigenlijk als je bedenkt wat je dus kunt doen met bewegende lucht…

In het Kei Orkest gaan we daar naar op zoek door het spelen van dansmuziek in samenwerking met een dansgroep. Tijdens de cursus gaan we dus de dansen op video bekijken, de passen zelf doen en voelen, en zo de ritmiek en de timing van die dansen in onze muziek vinden.
We werken toe naar een eindpresentatie met een dansvoorstelling door de dansgroep Terpischore begeleid door ons orkest.
Kei-Orkest

Vanaf 26 februari gaan we aan de slag met het Kei Orkest. 

In 6 repetities werk je samen met je medemuzikanten toe naar de presentatie met dansgroep Terpischore. 

Het orkest is voor alle leeftijden en speelniveaus beschikbaar. De partijen worden aangepast op ieders speelniveau. Ons advies is dat je wel minimaal 1 jaar les moet hebben gehad op je instrument. 

Plezier in het muziek maken staat voorop bij deze cursus. 

Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom om het orkest te supporten bij de eindpresentatie op maandag 15 april om 19:30 uur. 

Locatie: Huize Miereveld – Miereveldstraat 72

Lestijd: 19:30-20:30

Lesdata: 6 maandagen wekelijks vanaf 26 feburari , (1 april is er geen les ivm pasen) 

Eindpresentatie: 15 april om 19:30 uur 

Cursus Prijs: 67,-  

(Bij leerlingen ouder dan 21 jaar wordt het bedrag vermeerderd met 21% BTW)