Muziek in de Klas

Doelstellingen 

Met het lespakket van 6 lessen muziek in de klas werken we per groep aan de uitgewerkte kerndoelen 54,55 en 56 voor kunstzinnige oriëntatie. 

Het lespakket kan worden afgenomen van groep 1 t/m 8 en in overleg met de leerkracht worden de doelstellingen bepaald.

Programma 

Binnen de lessen komen verschillende muzikale disciplines aanbod. 

De kinderen gaan zingen, er zijn luister spelletjes, kennis van notenschrift wordt aangeleerd, muziekgeschiedenis, zelf componeren van muziek.

Per doelgroep is er een andere leerlijn, leerlijnen kunnen ook over meerdere jaren doorlopen.

Muziek in de klas

Enkele voorbeelden per groep:

Groep 1/2 – Zingen, ritmische basis aanleggen m.b.v. ritmekaarten en bewegen op muziek. Vaak worden deze lessen ingevuld rondom een thema. 

Groep 3/4 – Ontwikkelingen van het samen zingen m.b.t. toepassen van dynamiek. Instrumenten kennis en notatie. Ritmische ontwikkeling ingang brengen in combinatie met beweging.

Groep 5/6Meerstemmig zingen, ontwikkeling articulatie, dynamiek en presentatie. Kennis maken met verschillende instrumenten en deze leren herkennen. Ritmische ontwikkeling verder uitbreiden.

Groep 7/8 – Meerstemmig zingen, Samen muziek maken in orkest/band, Ritmische dictees, zelf een muziekstuk componeren. 

Na een serie lessen sluiten we altijd af met een meekijkles cq. presentatie. Ouders/verzorgers kunnen eventueel ook komen luisteren deze laatste les.

Tarief 

Lespakket van 6 lessen 397,-*  

Lespakket van 10 lessen 647,-*

  • Tarieven zijn (excl. materialen en evt. instrumenten huur)

Kosten voor workshops of lessen kunnen eventueel ook gefinancierd worden vanuit de prestatiebox van de overheid. Voor het PO is dit €12,15 per kind. Als voorbeeld bij een klas van 25 kinderen is dit dan bijvoorbeeld iets meer dan €300,- per jaar. Daarvan kan de school dus leuke Culturele activiteiten mee organiseren voor in de klas. Wij denken graag met u mee!

Doorlopende leerlijn over meerdere jaren ook mogelijk.